He ara ki te whaikōrero

Ngā huihuinga tāngata o Ngāti Porou

He huihuinga tāngata o Ngāti Porou, Kura Kaupapa o Te Ara Rima, Kirikiriroa, Āpireira 2017©

Ānei tētah huarahi mō te whakatakoto whaikōrero i hōmaingia ai e te pāpā Tāmati Reedy i tēnei rangi i tū ai ki Kirikiriroa. Nānā i kii ake me ngāwari te ritenga tika o te whaikōrero arā he raupapa tō te whaikōrero. Ka mutu, me pēnei tō kōrero me te hanga o te whare tipnua. Hei whakatauira, me tīmata mai koe ki te tāhūhū o te whare koia nei te kaupapa o tō kōrero, māna anō hoki koe e ārahi atu kia kaua e kōtitingia mai te huarahi tika e koe. Heke iho rā ki ngā heke, arā, mā ēnei e whatu he kanoi kōrero kia tuia noa atu ai ō whakaaro kātahi nā ka whakaputa ake i tō waha. Kua tae mai ki ngā poupou e tūtū haere ana ko rātou nei he tūpuna i haramai rā koe kāti mā rātou tonu koe e tiaki, e tautoko noa ake. Te mea whakamutunga ake ko te papa o te wharenui koirā tō tūrangawaewae ana kei a koe te mana kōrero. He māmā kau ana te whakatakotoranga o te whaikōrero, nē rā. Māku tonu tēnei ara e whai atu. Tēnā rā koe e te pāpā i tēnei huarahi pai mō te hanga kōrero.

  • Te Tāhūhū or the main ridge pole of the wharenui represents the kaupapa (topic) of your talk;
  • Ngā heke or ribs are the strands that you weave into a coherent and cohesive speech;
  • He poupou or ancestral figures that adorn the walls of the meeting house gaze upon you with a proud heart and support you during your talk; and
  • Te papa or the threshold of the house in which you stand upon and, in particular, your own wharenui gives you the right to speak. If you are in a different area of the motu, but an ancestor is represented in that house and/or you can whakapapa to that people the same right can be applied.

Tēnā rā koutou ki a Sir Tāmati Reedy, Lady Tilly Reedy, Beau & Mei, Matehaere Konia, Waretau Houia, Dr Nepia Mahuika, Professor Linda Tuhiwai Smith, Matua Pine campbell me ngā hapū, whānau katoa o te Tairāwhiti, Ngāti Porou.

Whakarongo mai ki te matapaki mō te whaikōrero

Taiapa, 2017©

Leave a comment