Taku Ngāti Poroutanga

Takahurihuri haere ana te Kīngitanga i te motu whānui, ka tae atu rātou ki mua i te kanohi o Te Kani-a-Takirau he manu ariki o te Tāirāwhiti me te tono atu ki ia kia riro hei kīngi mō te iwi Māori. Whakahuatia ake nei e ia,

“Ko tōku Kīngitanga nō te ihu tō mai i te pō. Ko tōku maunga a Hikurangi ehara i te maunga nekeneke, he maunga tū tonu.”

He kōrero rangatira, he kōrero kapiti hono, tātai hono, he mea kua whakatau-ā-kīhia nei. Kia mārama pai ai tātou ki te tikanga o te kōrero nei, me hoki ki te orokohanga o te ao, arā, ki a Māui-Tikitiki-a-Taranga Te Kaiurungī o te waka Nukutaimemeha.

Hei tā te kōrero, i te hīanga a Māui i te whenua nui nei mai i te hohōnutanga o Tangaroa pūkanohi nui, ko te wāhi tuatahi i puea ake, ko Hikurangi maunga tonu, arā, ko te tihi o taua maunga rā te mea tuatahi i kitea ai. Ka mutu te tau mahi e te ringa whero, ka pae ake a Nukutaimemha i runga, kua kōhatutia, ā, kei reira mohoa noa nei e takoto huripoki ana.

Maui me Nukutaimemeha

He toka āhuru, he toka whakaairo, he toka tū tonu mai rā. Hikurangi Whakaruruhau Tangata i Te Tai a Ruatapu-Waipuke Nui, hei maunga whakaora. Maunga tuatahi whitia ana e te rā. Toitū te maunga, whatungarongaro te tangata. Hikurangi mai Rarotonga, Hikurangi mai Tahiti, Hikurangi Tairāwhiti e.

Waiapu Awa e takoto nei. Maringi noa ngā wai mai i te maunga rā e hurihuri haere ana i roto i te Riu o Waiapu. He awa tapu nō Tahiti rānō e purea nei e ngā hau o Tāwhirimātea. Pōkarekare mai ana, marino noa ana te wai me te rangi ka paruhi. Te wāhi noho o ngā taniwha ko Kotuwainuku, ko Kotuwairangi, ko Ohinewaiapu, ko Ngunguru-te-horo-whatu. Nei rā te kōrero mōna “hoake tāua ki Waiapu ki tātara e maru ana” hei kaitiaki mō te iwi nei. Me tēnei anō, ko Mauī te tipuna i uru ai ki a Hine-nui-te-pō kātahi ia ka mate. Mate atu he tētē kura, ara mai anō he tētē kura.

Ko ngā tātai nunui nei i timata mai i a Paikea he pītau whakarei, he tama nā Ūenuku  i haramai rā i a Hawaii mā runga tohorā, nāna ko Pouhēni, nāna ko Tarawhakatu, nāna ko Nanaia heke iho tae noa ki a Porou-ariki Mata-tara-a-whare, te tuhimāreikura o Rauru. Ko Ngāti Porou te iwi, te Wīwī Nāti i whakaritea ai e te koro Apriana Ngata ki te wīwī (kei raro iho), he tipu pipiri.

wiwi

Tēnei au te hōkai nei o taku tapuwae. Tōku kīngitanga, tōku maunga, tōku awa, tōku Ngāti Poroutanga, tōku reo ake o Ngāti Porou.

Mēnā he Ngāti Porou koe e noho mai nā ki Hamilton, Waikato me hono mai koe ki tōna pukamata Te Taurahere o Ngāti Porou ki Waikato

Nāku noa nei, arā, nā Michael Taiapa.
Ehara nāku ngā whakaahua nei (I do not own the images).

 

Leave a comment