Archive for category Te Ataarangi

Te reo o te wahine symposium

Ko te reo o te wahine te reo tuatahi i rongo ai tatou kia whakaeke mai ki runga marae, a, koia ano hoki te ngako o te kauwhau i te rangi nei, ara, ko te reo Maori me te whakamaumaharatanga ki a Te Heikoko Mataira i tu ai i Te Whare Wananga o Waikato. Ka mau ke te wehi te whakarongo ki nga waahine me a ratou mahi tautoko ake i te reo o nga matua tipuna. Ko nga kauwhau o te ra, ko Te Ataarangi, te Kohanga Reo, nga moteatea me nga mea ke atu me te titiro i nga pikinga me nga hekenga me te whakapau kaha mo te whakarauora ake i te reo me tona oranga puta noa i a Aotearoa nei. Pakupaku noa nga korero mo te hohonutanga atu o te reo he mea na te roa o te wa korero a tena, a tena engari nui rawa te aroha o te kaikorero ki tona ake kauwhau. Ara, he iti te kupu, he nui te korero.

Heoi ano ra, he aha te mea nui taku i kite ai, i rongo ai i tenei rangi na ko te kaha o nga waahine e hapaingia nei te reo Maori me te mahi whakaora ake i te reo. Ki a au nei, ma nga rautaki whakaako reo Maori, ka whai hua. Me tenei ano ma te ringi kuihi me te rangahaua o nga ahuatanga o te ako reo Maori hei reo rua, ka ata titiro i nga wero e pa atu nei ki te whakaako me te ako i te reo. Tena e hika ma, nga mareikura o te motu tena ra koutou katoa.

4 Comments