Archive for category Planning

Hikoi to support Kohanga Reo

Symbol of the Maori Language NestKei te ahatia te Kohanga Reo? Koira hoki te pātai i tēnei wā. E ai ki tētahi whakamahuki e hiahia nei te Tāhuhu o Te Mātauranga kia rite te Kohanga ki tō ngā āhuatanga o te Early Childhood Centre. Engari ko te reo o te Māori e mea ana ka riro mā te Māori e whakahaere te Kohanga, arā, me noho tonu i raro i te maru o te iwi kaua i raro i te Minitatanga nei. Mai rā anō te tautohetohe nei, arā, mai i te rokohanganga o te Kohanga, ā, mohoa noa nei. Nā, nō te iwi te mana o te Kohanga ehara nō tēnei rōpū koira hoki te kōrero a te iwi Māori, ka mutu. Engari, ko tāna mā te Kawanatanga te kaupapa o te Kohanga e tautoko ake otiirā, ahakoa e toru tau kua pāhemo atu rā pakupaku noa te haere whakamua nō reira ka toko ake i te pakirehua he aha i pēnei rawa ai.

Kahore he kōrero huna kei te whai raruraru te Kohanga Reo i roto i ngā tau ki tēnei wā nei, ā, kei roto tonu i te mura o te ahi. Mō konei rā, he aha ngā rongoa hei kounga mō te Kohanga kāti tēnā pea kia whakautua tēnei pātai me titiro tātou ki ngā raruraru kei reira pea ngā rongoa, arā, he aha te Kohanga i pēnei rawa ai, he aha te Kawanatanga i ngoikore ai ki te tautoko ake i te Kohanga, heoti kua heke haere te Kohanga engari arā noa atu, arā noa atu.

Ko te mea nui rawa e hiahia nei te iwi kia whai mana motuhake te Kohanga Reo, āna kei a ia tōna ake mana. Kāti me titiro a ia anō ki tōna hanga, me ngā pukenga, mōhiotanga o ngā kaiwhakahaere me ngā kaiako, ngā āhuatanga, ngā mātāpono, ngā ture, te tino kaupapa, te rautaki me ngā mea kē atu hoki. Kāti rū ana te tuāpāpā o Te Tāhuhu o Te Mātauranga, whati ana te Kawanatanga, ā, kua puta te karanga o te iwi ki waho rā. Tēnā pea he hurihanga hou tēnei mō te Kohanga hei painga mōna. Heoi anō rā, kia whai taringa ki ngā kupu a Ngoi Pewhairangi, ka mau “whakarongo ki te reo Māori e karanga nei…”

Mātakitaki mai i te karere e whai ake nei ki 3 News: Hikoi marches against kohanga reo discrimination

Sources: http://www.freewebs.com; youtube@mavisthemorrisminor; 3 News.

Leave a comment