Archive for category People

Nā te hiahia, ko te tutuki rawa!

Nā te waewae i kimi, ka puta ia te reo! Through diligence, one becomes acquainted with the language!

Hei tā te kōrero, koia nei te ranga wairua ki te whai i te reo me te whiwhi mahi hei oranga mōna me tana whānau.

Tēnā, he amorangi, he pouako reo Māori, he kaiwhakahaere pakihi i tēnei wā. Ka mutu, he tauira pai rawa atu mō te reo Māori. Mātakitaki mai.

3 Comments