Archive for category Educational

Ko Te Whakahaumanutanga o te reo Māori Symposium: Waikato University

Māori Language Revitalisation

Since the beginning of British colonisation, te reo Māori has been under deliberate attack on a number of fronts. That attack has had a profound impact on many efforts and initiatives dedicated to the revitalisation of the language. Te Pua Wānanga ki te Ao (The School of Māori and Pacific Development) is pleased to announce a symposium on the revitalisation of te reo Māori to be held on Saturday 13th December, 2104 at The University of Waikato, Hamilton.

This symposium is an opportunity for teachers and researchers throughout the country to share their views and experiences as they relate to the revitalisation of te reo Māori. Presentations will be organised in two strands:

  1. Te reo Māori revitalisation: The teaching and learning of te reo Māori; and
  2. Te reo Māori revitalisation: Policy and planning issues.

Ka noho taku mahi rangahau i raro i te kaupapa tuatahi kei runga ake. Mōku ake nei ehara te ture o te reo engari ko te tikanga kē o te reo te mea nui hei ara pai ake mō te whakamāramatanga o te reo. Mō te mea tuatahi kei reira te wetereo, te ture, te hanga o te reo, erangi, kare e whakamārama ai tēnei mō tōna tikanga me te horopaki rānei. Āna, kare anō kia kitea tēnei momo āhuatanga kai roto i ngā pukapuka kura, tuhinga kawanata ērā atu mea. Māku e kōrero mō tēnei me te hiahia ka pua wānanga tēnei ki te pouako reo Māori, te tauira reo Māori, te katoa ko te hunga whakapau kaha mō te whakahaumanutanga o te reo Māori.

Mihi ki a rātou ki ōku hoa rangatira hoki mā rātou e kōrero mō ō rātou kaupapa ake āpōpō.

Click here for more information and to download programme…

1 Comment