Nā te hiahia, ko te tutuki rawa!

Nā te waewae i kimi, ka puta ia te reo! Through diligence, one becomes acquainted with the language!

Hei tā te kōrero, koia nei te ranga wairua ki te whai i te reo me te whiwhi mahi hei oranga mōna me tana whānau.

Tēnā, he amorangi, he pouako reo Māori, he kaiwhakahaere pakihi i tēnei wā. Ka mutu, he tauira pai rawa atu mō te reo Māori. Mātakitaki mai.

  1. #1 by Graham Oliver on 09/09/2013 - 9:23 am

    Yes a great inspiration for a Pākehā like me who is learning Te Reo
    Ngā mihi

  2. #2 by michaeltaiapa on 19/09/2013 - 6:13 pm

    Kia ora Graham, I’m glad you like the video post and that it has given you some inspiration to carry on learning te reo. Keep up the good work.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: