Wānanga reo Māori: Waikato University.

Kei ngā mātanga reo Māori, kei ngā tai e whā huri noa a Aotearoa tēnā rā koutou katoa.

E kiia nei “hutia mai te rito o te harakeke kei whea mai te korimako e kō?”

Ki a au, he āhua pērā tonu te reo Māori ki tēnei, arā, ki te mea e hutia te reo i waenga i a tātou nei, kei whea mai tātou e tū? Kei tū a Tāwauwau! Tēnā e hika mā, me pēwhea rā tātou hei whakaora ake i a ia, ā, ka aha rānei? Bienvenidos al Te Wiki o Te Reo Māori de la Aotearoa nei.

I tētahi wānanga reo Māori ahau i te rangi nei i tu ai ki roto i te Kohinga Marama Marae ki Te Whare Wānanga o Waikato. Tokotoru ngā tohunga reo Māori i reira e kauwhau mai ana mō te reo Māori, arā, mō tōna whakawhanaketanga ko te reo o Hauraki tētahi, ko te whakatō mai i te purapura reo Māori ki roto i te whatumanawa o te hunga tētahi me ngā take e ngau nei i te reo Māori i ēnei rā nei ko te putea tētahi. Miharo ana e whakarongo mai nā ki ngā kupu kāmehameha a ngā tokotoru nei, nā oho ake te mauri!

E whai ake nei ētahi o wā rātou kōrero ka mau i a au ki roto i te hinengaro…

  • “ko te kōrero kia tika, kia rere, kia Māori”;
  • “kei te pai te ora o te reo i ēnei rā”;
  • “mā te hiahia o te iwi te reo Māori e ora ai, ehara mā te pūtea”;
  • “hei aha tō reo Māori wiki engari kōrerohia mai, arohatia mai te reo tainahi, tēnei rangi, āpōpō, ā muri ake”.

Ka noho au i konei he whakaaroa noa ake me pēhea rā te huri o te ao katoa me te kaha hoki o tō tātou nei reo, he reo ora, he reo tāroa. Tēnā ka hoki mai anō au ki aku pātai “ka aha?” Ki taku whakapono rapuhia he māhita mōu engari ko te māhita kia tika, kia rere, kia tohunga. Koia hoki e tū ai ki te pae o te riri, ki roto i te mura o te ahi anō hoki. Me tēnei anō, kī tonu tana kete wānanga i te mōhiotanga o te reo Māori me ōna āhuatanga, arā, te kōrero tawhito me te reo Māori o te ao hurihuri pēnei nā i te wetereo. Arā, tō ringa ki te rākau a te Pākehā, tō ngākau ki ngā taonga a o tātou tīpuna. Mō konei rā, he mihi ka tika ki ngā māhita puta noa a Aotearoa nei, mei kore ake koutou kei whea tātou e tū i tēnei wā tonu. Kei te pae o te riri, kei roto i te mura o te ahi, kei ngā wāhi kē atu tātou ngā pouako reo Māori e tū kaha ana, e tū pakari ana kia kore ai te reo e mate. He kurupounamu mā ngā reanga e takoto ake rā.

Tū te ao, Tū te pō, Tū te reo!

, ,

  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: