Waitangi 2011

Tau ana te wairua o Rongo ki a tātou nei ngā iwi e rua i tēnei te ono o ngā rangi o Pēpuere te Tāmokotanga o Te Tiriti o Waitangi. Mō konei rā, kia haere whakamua ai tātou, kia āta whakaarohia ake te wahi tuarua o te tiriti, ā, kia Māori te reo i ngā kura tamariki nohinohi tae noa atu ki ngā kura tuarua. Taku whakapono, kua tae mai te wā!

  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: