Mā te aha te reo Māori e tino ora ai?

Ka haere au ki te hui-ā-Manu Ao i tū ai ki te Whare Wānanga o Waikato i tērā atu rāngi ki te whakarongo ki a Dr Katerina Mataira e korero ana mō te reo Māori me ōna tikanga. Kāore i ārikarika i tae mai hei tautoko ake i te kaupapa. Ko te kaupapa o tana kōrero ‘auē taku reo, ‘mā te aha rawa koe e tino ora ai’. Ka paku kōrero a ia mō te pūrongo e kiia nei ko te Wai262 kei reira he mōhiotanga mō te pōuritanga me te mamaetanga e pā atu nei ki te reo Māori me te pātai ka puta mai anō, tēnā pea kei te ngarongaro haere te reo. Ko tana whakahokia ki tērā “e hia kē mai nei te wā taua pātai ka puta mai, hei aha tērā pātai”. Kia ora e kui mō taua kōrero kia arotahi tātou ki ngā rongoā, kaua ki ngā raruraru.

Me aha koa, kia whakamōhio pai ai ngā tohunga reo Māori ki te katoa o te kaupapa nui me āta titiro tātou ki ngā taha e rua o te taiapa, arā, ki ngā mea pai me ngā mea tūkino kia whakautua ai te pātai he aha i pēnei ai. Hei whakatauira atu, Ko te tohutohu i ēnei rā me kōrero mai te reo i te kāinga kia ora ai. He whakaaro rangatira ko tērā mō te hunga e matatau ana ki te reo; engari, me pēhea rātou tē mōhio ki te reo e whakatutuki atu ai i taua karanga? Āe rā, Ka taea pea e rātou ngā kupu hou, ngā kianga, nga aha noa atu te ako i te kainga, otiira hāunga tērā he wero kei mua noa atu i a rātou mō ngā rā e heke mai nei. Ko te pātai, Me aha? Me hoatu he rauemi ki a rātou, kātahi ka riro mā rātou te reo e ako i a rātou anō? Ehara tēnei i te mea ngāwari. Mea rawa ake te wā, kei raro pea e puta ana. Hoi anō, me titiro tātou ki ngā raruraru, arā, he aha i pēnei ai me te taha kē atu he aha ngā rongoā. He whakaaro kau noa, tēnā pea kia hangā he mahere rautaki, kia kotahi rā (standardized) mō te whenua katoa akene pea hei tīmatanga pai. Otiira, e wai?

Tērā pea koinei hei whakaū i a tātou! Nō reira, me pēnei te kii, kāhore he mea kotahi, kāhore he mea tika hei whakaora ake i te reo. Ko te mea nui, me titiro tātou ki ngā raruraru (issues) me ngā mea pai, kino anō hoki me ōna rongoā. Nāwai rā, nā te hiahia ko te tutuki noa atu.

  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: