He kupu whai whakaaro nui mō Nōema

Arā, tangata i akona pai ai i te kāinga, tūnga ki te marae tau ana!
The person who learns well in the home can fare well on the marae!

He mea tautoko e te kōrero e whai ake nei “me ora mai te reo i te kāinga”

  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: