He kupu whai whakaaro nui mō Hūrae

Taa Apirana Turupa Ngata
3 o Hūrae 1874 – 14 o Hūrae 1950
Tohunga, Rangatira, Roia, Kaitito, Māngai mō te iwi

E tipu, e rea mō ngā rā o tōu ao
Tōu ringaringa ki te rākau a te Pākehā
Hei oranga tīnana
Tōu ngākau ki ngā tāonga a ōu tūpuna
Hei tikitiki mō te mahunga
Tōu wairua ki te atua
Nāna nei ngā mea katoa

E ai ki te whakatau-ā-kii nei, e toru ngā wāriu nui i roto i a ia, arā, te mātauranga Pākehā, ngā taonga a ngā tūpuna me te taha wairua. Ahakoa e toru nga mea te ahua nei, ko ngā wāriu tapatoru e tautoko ana tetahi ki tetahi atu kia nohotahi rere atu rā. Arā, he mea pai nui rawa e huri tō ringa ki te mātauranga Pākehā mēnā he mea whāngai noa atu rā e ngā kai a te kete o wānanga i te wā kotahi hei oranga tinana, hei tikitiki mō te mahunga, ā, ka pērā anō, engari kia meatia noatia e ngā mātāpono o te wairuatanga, koia te komata o te rangi.

Translation:
It is evident that three specific concepts are alluded to and embedded within the saying, that is, European knowledge, Māori epistemology and spiritual guidance. Despite their individuality, there seems to be a triangulated presence that binds the three concepts together in a single flowing manner. That is, learning and acquiring European knowledge can be of great worth when it is simultaneously infused with the sacred baskets of traditional knowledge for both physical and intellectual welfare and vice versa, nevertheless let it be acted upon by spiritual principles, the greatest of all.

  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: